O projektu

 Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske

22. srpnja 2022. godine potpisani su Ugovori o financiranju projekata iz Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, u okviru kojeg je Osječko-baranjskoj županiji, kao nositelju, odobren projekt uspostave „Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske“, u OŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački.

Ukupna vrijednost projekta je 21.020.771,60 kuna, a partneri u provedbi su:
Virovitičko-podravska županija, OŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački , Osnovna škola Josipa Kozaraca, Slatina, Osnovna škola Suhopolje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poduzetnički inkubator BIOS Osijek, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Vitensenteret Innlandet Gjøvik, Norveška te Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj „CEDRA“ Split. Uspješnu realizaciju svih aktivnosti osigurat će i suradnici, kao što je SSŠ Antuna Horvata u Đakovu, PMF Zagreb, Hrvatski astronomski savez i drugi. Ovaj projekt financirat će se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, a vrijeme provedbe je od srpnja 2022. godine do travnja 2024. godine.
Po završetku projekta, planiran je nastavak ovih i sličnih aktivnosti RZC-a PAN HR.

U sklopu projekta će se izvesti opsežni građevinski radovi u školama partnerima, koji uključuju ugradnju zvjezdarnice, planetarija i senzomotoričke sobe. Također ćemo opremiti laboratorij, STEM učionice, radionicu, informatičke učionice i prateće prostore. Uz škole, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poduzetnički inkubator BIOS će također nabavljati suvremenu opremu potrebnu za održavanje raznovrsnih edukacije za odgojno-obrazovne djelatnike, edukacije i program treninga trenera iz STEM područja, kao i iz područja IKT-a, aktivnog građanstva i poduzetništva. Također ćemo provesti i program usavršavanja OOD-a za rad s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u STEM područjima, kao i edukacije iz područja pedagogije i metodike. Ovim edukacijama učitelji će jačati svoje kompetencije za rad u nastavi, ali im se i pruža mogućnost educiranja za budući rad u STEM centru.

Najvažnije su brojne aktivnosti za učenike, kojima ćemo jačati njihove STEM kompetencije, kao i učeničke vještine u području IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva. Snažan naglasak je na aktivnostima za djecu koja pokazuju pojačan interes za znanstvena područja, u čemu će svakako pomoći testiranje svih učenika 4. razreda OŠ OBŽ-a i VPŽ-a na darovitost, koje ćemo provesti ove nastavne godine.

U sklopu projekta ćemo također provesti analize sustava obrazovanja, izraditi nove programe rada, omogućiti učiteljima podršku kroz virtualni „help desk“, izraditi nove studijske kolegije te provesti i brojne druge aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje obrazovanja u našoj županiji, s osobitim naglaskom na pružanje novih izazova i mogućnosti darovitim učenicima. Dio aktivnosti smo već pokrenuli, a među prvima su identifikacija darovitih učenika i program usavršavanja OOR za rad s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u STEM područjima. Voljeli bismo upoznati što više učitelja i OOD-a s našim projektom, ciljevima i mogućnostima koje nudimo, kako bi se što više sudionika uključilo u rad Centra i time maksimalno iskoristili sve prednosti opreme i aktivnosti ovog projekta.