Partner 4: Osnovna škola Suhopolje

 Već više od dva stoljeća, točnije 210 godina, Osnovna škola Suhopolje odgaja i za život priprema brojne generacije. U zapisniku kanonskoga pohoda župi Terezovac od 7. srpnja 1812. čitamo kako je na inicijativu tadašnjeg „terezovačkog“ župnika Tome Horvata, u mjesecu svibnju, osnovana Pučka škola. Od tada, pa sve do danas, u Suhopolju se događa odgoj i obrazovanje.

Ponosni na stoljetnu baštinu i bogatu povijest, današnje generacije u matičnoj i šest područnih škola, uz pomoć učitelja, na suvremen način tragaju za istinom. Škola u odgojno-obrazovnom radu postiže zapažene rezultate koji su posljedica dobro zacrtanih ciljeva i pokušaj ostvarenja vizije u kojoj između ostalog stoji: „poticati izvrsnost, kritičnost, inovativnost i kreativnost, odgajati za važnost suosjećanja i pomoći potrebnome te stvoriti dobre preduvjete za daljnje školovanje i izbor zvanja.“
Od 2010. godine Osnovna škola Suhopolje sudjeluje u raznim projektima i programima. Uz potporu Osnivača, Virovitičko-podravsku županiju, mudro vodstvo škole i podršku Općine Suhopolje, škola u posljednjem desetljeću postaje primjerom zavidnih odgojno obrazovnih uvjeta. Sudjelujući u IPA prekograničnoj suradnji, pilot projektu „eŠkole“, eksperimentalnom programu „Škola za život“, projektu „Budi STEMpatičan“ i raznim drugim projektima škola je odabrala put u kojem nastoji sjediniti bogatu povijest, zahtjevnu suvremenu sadašnjost i neizvjesnu obrazovnu budućnost.
Posebnu brigu i skrb škola poklanja učenicima s posebnim potrebama. Stoga se ove 2022. godine kao partner uključila u projekt Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske u kojem će se poseban naglasak dati radu s darovitim učenicima.
O bogatom životu i radu škole, o njenoj povijesti više možete saznati na http://os-suhopolje.skole.hr/